Cypermetryna – wycofana, działanie, a permetryna, na kleszcze i mrówki, szkodliwość dla ludzi, co to jest?

Cypermetryna - wycofana, działanie, a permetryna, na kleszcze i mrówki, szkodliwość dla ludzi, co to jest (1)

Cypermetryna jest substancją czynną należącą do grupy syntetycznych pyretroidów. Znajduje zastosowanie jako wszechstronny środek o szerokim spektrum działania, służący zwalczaniu szkodników, które posiadają aparat gębowy do gryzienia lub ssania, w różnorodnych uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Działa na szkodniki zarówno poprzez kontakt, jak i drogą pokarmową, co prowadzi do ograniczenia ich ruchu, a w konsekwencji do paraliżu i śmierci.

W przypadku roślin, cypermetryna wykazuje działanie powierzchniowe, co oznacza, że jest aktywna na powierzchni ich organów. Jest to środek drugiej generacji, który charakteryzuje się selektywnością działania i nie jest toksyczny dla wszystkich form życia. Działa wybiórczo, skupiając się na szkodnikach i minimalizując wpływ na inne organizmy.

Cypermetryna – co to jest?

Cypermetryna jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grupy pyretroidów, które są popularnymi insektycydami stosowanymi w zwalczaniu szkodników. Należy do trzeciej generacji tych substancji. Jest charakterystyczny ze względu na swoją selektywność, co oznacza, że ma umiarkowane szkodliwość dla ptaków i ssaków, z wyjątkiem kotów, dla których może być toksyczny. Niestety, cypermetryna jest trująca dla ryb i owadów, co wymaga zachowania ostrożności podczas stosowania tego środka.

Cypermetryna to insektycyd, który działa na szkodniki, zabijając je lub powodując paraliż ich układu nerwowego. Dzięki selektywności w swoim działaniu, minimalizuje ryzyko dla niektórych form życia, takich jak ptaki i ssaki. Niemniej jednak, koty są szczególnie wrażliwe na cypermetrynę i mogą doświadczać toksycznych skutków po ekspozycji na tę substancję.

Jednakże, należy pamiętać, że cypermetryna jest trująca dla ryb i owadów, co oznacza, że może negatywnie wpływać na ekosystemy wodne oraz inne pożyteczne owady, które są istotne dla równowagi biologicznej. W związku z tym, stosowanie cypermetryny powinno być przeprowadzane z ostrożnością i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska.

Sprawdź również – Środek na komary Ultrathon – czy został wycofany, opinie na forum, gdzie kupić?

Cypermetryna – działanie

Cypermetryna jest skutecznym środkiem zwalczającym szkodniki, które posiadają aparat gryzący lub ssący, a występują w różnorodnych uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Ten insektycyd może być stosowany zarówno po zauważeniu obecności szkodnika, jak i od momentu wylęgania się larw. Jego główne zastosowanie polega na podawaniu go w postaci oprysku, który zapewnia działanie powierzchniowe na roślinach.

Cypermetryna działa na szkodniki poprzez wpływ na ich układ nerwowy, co prowadzi do ich śmierci lub paraliżu. Substancja ta penetruje ciało szkodnika i powoduje brak koordynacji ruchowej, co w efekcie prowadzi do utraty zdolności do poruszania się i działania. Szkodniki o gryzącym i ssącym aparacie gryzącym są szczególnie podatne na działanie cypermetryny, co czyni go skutecznym narzędziem w kontroli populacji tych szkodników.

Podczas stosowania cypermetryny należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego narażenia na substancję. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania i harmonogramu aplikacji, aby osiągnąć optymalne rezultaty. Działanie powierzchniowe cypermetryny na roślinach pozwala na skuteczne zwalczanie szkodników, minimalizując jednocześnie ryzyko negatywnego wpływu na inne organizmy oraz środowisko naturalne.

Cypermetryna a permetryna – różnice 

Permetryna i cypermetryna są dwoma różnymi substancjami, które znajdują zastosowanie w zwalczaniu owadów i pasożytów. Permetryna jest skutecznym środkiem, który może być stosowany do zwalczania różnych rodzajów owadów, takich jak kleszcze, wszy, pchły i świerzbowce. Działa poprzez wpływ na układ nerwowy tych szkodników, powodując paraliż i śmierć. Jest to metoda o udokumentowanej skuteczności w zwalczaniu owadów i pasożytów.

Z drugiej strony, cypermetryna to inna substancja czynna, która również ma działanie insektycydowe. Działa na organizmy owadów zarówno drogą żołądkową, jak i poprzez kontakt. Cypermetryna jest skuteczna w zwalczaniu szkodników posiadających aparat gryzący i ssący, występujących w różnorodnych uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Powoduje ograniczenie ruchu szkodnika, paraliż i w konsekwencji prowadzi do jego śmierci.

Różnica między permetryną a cypermetryną polega na substancji czynnej i jej specyficznym spektrum działania. Permetryna jest szeroko stosowana jako skuteczny środek do zwalczania kleszczy, wszy, pcheł i świerzbowców. Z kolei cypermetryna jest skierowana głównie na szkodniki o aparacie gryzącym i ssącym, występujące w rolnictwie i ogrodnictwie.

Ważne jest również zauważenie, że każda substancja może mieć różne stopnie toksyczności i wpływu na inne organizmy. W przypadku permetryny i cypermetryny, zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu tych środków, aby minimalizować narażenie na niepożądane skutki dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Cypermetryna – na kleszcze

Permetryna jest skutecznym środkiem do zwalczania kleszczy. Jest to owadobójczy środek, który działa na kleszcze, powodując ich śmierć lub sparaliżowanie. Permetryna jest szeroko uznawana przez wielu ekspertów za doskonały sposób ochrony przed kleszczami i innymi insektami.

Działanie permetryny na kleszcze polega na wpływie na ich układ nerwowy. Po kontakcie z tą substancją, kleszcze mogą umrzeć lub zostać sparaliżowane. Jest to szczególnie istotne, ponieważ kleszcze są znane z przenoszenia chorób, takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Permetryna jest szeroko stosowana jako środek ochrony osobistej, takiej jak repelenty czy impregnacja ubrań. Zapewnia skuteczną barierę przed kleszczami, zapobiegając ich przyczepianiu się i ukąszeniom. Dzięki temu, osoby narażone na ekspozycję na kleszcze, na przykład podczas spacerów po lesie czy prac w ogrodzie, mogą czuć się bezpieczniej i chronione przed niebezpiecznymi chorobami przenoszonymi przez te pasożyty.

W przypadku cypermetryny, skuteczność tej substancji w zwalczaniu kleszczy może być różna. Cypermetryna jest głównie skierowana na szkodniki o aparacie gryzącym i ssącym w rolnictwie i ogrodnictwie, a jej wpływ na kleszcze może być mniej znaczący. Dlatego, jeśli celem jest ochrona przed kleszczami, zwykle zaleca się stosowanie specjalistycznych produktów zawierających permetrynę, które zostały specjalnie opracowane do tego celu.

Cypermetryna – na mrówki

Cypermetryna jest skutecznym środkiem do zwalczania mrówek oraz innych owadów, takich jak karaluchy, rybiki, prusaki, termity, pchły, pluskwy, komary, muchy, osy i chrząszcze. Preparat zawiera wysokie stężenie cypermetryny, która jest silnym środkiem owadobójczym.

Działanie cypermetryny na mrówki polega na wpływie na ich układ nerwowy, co prowadzi do ich śmierci. Preparat na bazie cypermetryny jest skutecznym narzędziem w zwalczaniu populacji mrówek, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dzięki swojej skuteczności, może być stosowany w różnych miejscach, takich jak kuchnie, łazienki, piwnice, ogrody, podwórka i inne obszary, gdzie występuje problem z mrówkami.

Cypermetryna działa zarówno na mrówki pracujące, jak i na królową mrówek, co jest kluczowe dla skutecznego zwalczania kolonii. Preparat może być stosowany w różnych formach, w tym w sprayu, granulacie czy koncentracie do rozcieńczania. Odpowiednie zastosowanie cypermetryny zapewnia skuteczną eliminację mrówek oraz innych owadów, co przyczynia się do zapewnienia higieny i komfortu w otoczeniu domowym.

Cypermetryna – wycofana

Cypermetryna, substancja czynna z grupy pyretroidów, została sukcesywnie wycofana z rynku przez Komisję Europejską. Decyzja ta dotyczy alfa-cypermetryny, która jest pyretroidem wykorzystywanym do zwalczania szkodników roślin, takich jak mszyce, skrzypionki czy słodyszka rzepakowego. Wycofanie zostało ogłoszone na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/795 z dnia 17 maja 2021 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

W październiku 2020 r. wnioskodawca poinformował Komisję, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy oraz Urząd, że nie dostarczył danych potwierdzających w odniesieniu do żadnego z czterech punktów, które zostały wymagane. W związku z tym, zatwierdzenie alfa-cypermetryny musi zostać wycofane. Rozporządzenie to wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające alfa-cypermetrynę jako substancję czynną najpóźniej do dnia 7 grudnia 2021 r. Dodatkowo, okres na zużycie zapasów zawierających tę substancję musi upłynąć najpóźniej do dnia 7 grudnia 2022 r.

Wycofanie alfa-cypermetryny ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także przestrzeganie wymogów regulacyjnych dotyczących wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Decyzja ta wynika z braku dostarczenia wnioskodawcy wymaganych danych potwierdzających. Jest to zgodne z procedurami i wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.

Cypermetryna – szkodliwość dla ludzi

Cypermetryna może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Substancja może wnikać do organizmu przez wdychanie aerozoli lub spożycie. Po kontakcie, cypermetryna może działać drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Dodatkowo, substancja może mieć negatywny wpływ na układ nerwowy.

W przypadku narażenia na cypermetrynę, możliwe jest wystąpienie objawów drażnienia skóry, takich jak uczucie mrowienia, swędzenia lub pieczenia na obszarze twarzy. Istnieje również ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych po ekspozycji na tę substancję. Długotrwałe lub powtarzające się narażenie na cypermetrynę może zwiększać ryzyko poważniejszych skutków dla zdrowia.

Należy zauważyć, że stosowanie cypermetryny powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Pracownicy, którzy są narażeni na kontakt z tą substancją, powinni być odpowiednio chronieni za pomocą odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary ochronne i maski ochronne. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania i dawkowania, aby minimalizować ryzyko narażenia na substancję.