Jezioro Niepruszewskie – informacje, wędkarstwo, czystość wody, zezwolenie, ryby, stan wody

Jezioro Niepruszewskie - informacje, wędkarstwo, czystość wody, zezwolenie, ryby, stan wody

Jezioro Niepruszewskie stanowi naturalny zbiornik wodny o charakterze rynnowym, powstały w wyniku procesów lodowcowych na obszarze Pojezierza Poznańskiego w województwie wielkopolskim. Jego długość wynosi 4,9 km, a szerokość to 0,7 km. Malownicze jezioro wpisuje się harmonijnie w krajobraz regionu, oferując przy tym unikalne walory przyrodnicze.

Jezioro Niepruszewskie – informacje, wędkarstwo

Jezioro Niepruszewskie, położone na obszarze Pojezierza Poznańskiego w województwie wielkopolskim, to przyrodniczy klejnot o charakterze rynnowym, utworzony w wyniku procesów polodowcowych. Jego długość wynosi 4,9 km, a szerokość obejmuje 0,7 km, nadając mu wydłużony kształt. Akwen ten kryje w sobie nie tylko malownicze krajobrazy, lecz również ciekawe formacje dennego reliefu, gdzie regularne dno jest jedynie sporadycznie przerywane przez zagłębienia o głębokości dochodzącej do 5 m. Te obszary są pokryte warstwą osadów dennych, osiągającą grubość od 40 cm do 90 cm.

Zarówno przyroda, jak i krajobraz wokół jeziora prezentują się zróżnicowanie. Południowa strona otaczająca jezioro ukazuje się bujnym drzewostanem, tworzącym naturalną zasłonę. W przeciwieństwie do tego, północna strona charakteryzuje się skromniejszą roślinnością. Linia brzegowa jeziora, otaczająca go ze wszystkich stron, jest obsadzona szerokim pasem trzcin. To nie tylko estetyczny element, ale także praktyczny, gdyż w trzcinach umieszczone są liczne stanowiska wędkarskie, z reguły dostępne dla zainteresowanych w długich kaloszach.

Na północno-zachodnim brzegu Jeziora Niepruszewskiego usytuowana jest miejscowość Niepruszewo. To tu znajduje się ośrodek wypoczynkowy oferujący różnorodne atrakcje. W obrębie ośrodka można wynająć domki letniskowe, skorzystać z pola namiotowego czy także korzystać z uroków plaży z kąpieliskiem strzeżonym. Dla miłośników aktywnego wypoczynku dostępna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, co dodatkowo uatrakcyjnia pobyt nad Jeziorem Niepruszewskim.

To jezioro, otoczone przyrodniczym bogactwem i infrastrukturą rekreacyjną, staje się wymarzonym miejscem dla miłośników wędkarstwa. Dzięki różnorodności podwodnego reliefu oraz dostępności specjalnie przygotowanych stanowisk, wędkarze mają okazję do prowadzenia swojego hobby w malowniczym otoczeniu. Niepruszewskie to nie tylko akwen, ale także oaza spokoju i możliwość kontaktu z naturą, która w harmonijny sposób współgra z dostępnymi formami aktywności rekreacyjnej.

Jezioro Niepruszewskie – czystość wody

Zarówno w przypadku Jeziora Niepruszewskiego, jak i Jeziora Tomickiego, stwierdzono, że jakość wody odpowiada III klasie czystości. Analizy wykazały wysoki poziom składników biogennych, chlorofilu, suchej masy sestonu, oraz niską widzialność krążka Secchiego. Te czynniki są wyraźnym sygnałem postępującej eutrofizacji obu jezior.

W kontekście Jeziora Niepruszewskiego, obserwuje się, że parametry jakości wody przypisują je do trzeciej klasy czystości. Wysokie wartości składników biogennych, chlorofilu oraz suchej masy sestonu wskazują na rosnącą eutrofizację tego zbiornika wodnego. Dodatkowo, niewielka widzialność krążka Secchiego potwierdza utrzymujący się proces nadmiernej obfitości składników odżywczych.

Ten stan rzeczy może mieć wpływ na ekosystem jeziora, wprowadzając zmiany w strukturze biologicznej. Zjawiska eutrofizacji, wynikające z nadmiernego dopływu substancji odżywczych, mogą prowadzić do zakwitanie glonów i degradacji jakości wody. W rezultacie, monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu kontrolę eutrofizacji stają się kluczowe dla zachowania równowagi ekosystemu Jeziorka Niepruszewskiego.

Jezioro Niepruszewskie – temperatura wody

Temperatura maksymalna wyniosła 37.2°C, podczas gdy punkt rosy osiągnął minimum na poziomie -68.9°C. Ciśnienie atmosferyczne oscylowało w przedziale od 980.6 hPa do 1029.1 hPa. Natomiast wilgotność osiągnęła maksymalne 100%.

Odnosząc się do warunków termicznych w kontekście Jeziora Niepruszewskiego, należy zauważyć, że zarejestrowano temperaturę powietrza na poziomie 37.2°C. Zjawisko to wpływa na mikroklimat wokół jeziora, wprowadzając określone warunki atmosferyczne. Jednocześnie, punkt rosy, reprezentujący najniższą temperaturę, wynoszący -68.9°C, świadczy o potencjalnie bardzo niskiej wilgotności powietrza, co może wpływać na komfortowe odczucia klimatyczne.

Warto także zauważyć, że ciśnienie atmosferyczne wahało się od 980.6 hPa do 1029.1 hPa. Te zmiany mogą wpływać na ogólną stabilność atmosferyczną w okolicy jeziora. Natomiast maksymalna wilgotność wynosząca 100% wskazuje na sytuację, gdzie powietrze jest nasycone parą wodną, co może być związane z opadami bądź zmianami w strukturze atmosferycznej. Te czynniki klimatyczne łącznie tworzą zróżnicowane warunki, które mają wpływ na ekosystem i ogólną atmosferę wokół Jeziora Niepruszewskiego.

Jezioro Niepruszewskie – zezwolenie

Na Jeziorze Niepruszewskim nie obserwuje się nadmiernego nacisku ze strony wędkarzy, co jest wynikiem przede wszystkim przyznawania zezwoleń przez zarząd okręgu lub koła. To zezwolenie stanowi kluczowy element regulacji aktywności wędkarskiej na tym obszarze. Dzięki starannie zarządzanej polityce zezwoleń, rybacka presja na jezioro utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.

Decyzje zarządu okręgu lub koła dotyczące zezwoleń są podejmowane w kontekście ochrony ekosystemu jeziora. W ten sposób zapewnia się, że aktywność wędkarska jest zrównoważona, minimalizując negatywny wpływ na populację ryb i ich środowisko naturalne. Staranne zarządzanie zezwoleniami pozwala na kontrolowanie ilości wędkarzy oraz miejsc, gdzie mogą prowadzić swoją działalność.

Jezioro Niepruszewskie, dzięki temu podejściu, staje się miejscem, gdzie pasjonaci wędkarstwa mogą cieszyć się spokojem i równowagą przyrodniczą. Otrzymywanie zezwoleń od odpowiednich władz jest kluczowe dla zachowania harmonii między rekreacją a ochroną środowiska, co przyczynia się do trwałego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych tego malowniczego jeziora.

Jezioro Niepruszewskie – ryby

W Jeziorze Niepruszewskim można spotkać różnorodne gatunki ryb, co czyni to miejsce atrakcyjnym dla miłośników wędkarstwa. Wśród występujących gatunków znajdują się m.in. amur, karaś, karp, leszcz, lin, okoń, płóć, sandacz, szczupak, ukleja, oraz wzdręga.Obecność tych ryb świadczy nie tylko o różnorodności biologicznej Jeziora Niepruszewskiego, ale także przyciąga entuzjastów wędkarstwa, oferując im możliwość połowu różnorodnych gatunków. Ten ekosystem wodny stanowi harmonijną przestrzeń, gdzie różne gatunki ryb współistnieją, tworząc fascynującą mozaikę przyrodniczą dla wszystkich, którzy zdecydują się zanurzyć w jego pięknie.

Jezioro Niepruszewskie – stan wody

Oceniając stan wody w Jeziorze Niepruszewskim, przedstawione dane z analizy wskazują na stabilność i zadowalające warunki. Daty ocen to kolejno 10 sierpnia 2023, 3 sierpnia 2023, 20 lipca 2023 i 6 lipca 2023. Ocenę wód dokonano pod kątem obecności bakterii, zwłaszcza enterokoków, które są wskaźnikiem jakości wody z punktu widzenia jej przydatności do kąpieli.

Wszystkie daty wskazują na to, że woda Jeziora Niepruszewskiego była przydatna do kąpieli. Oceny wynoszą odpowiednio 140, 41, 65 i 76. Przy czym, ocena 140 na dzień 10 sierpnia 2023 wskazuje na szczególnie wysoką jakość wody, potwierdzającą jej bezpieczeństwo i zgodność z normami kąpielowymi.

Co więcej, dane dotyczące łowiska informują, że zbiornik ten ma powierzchnię 240 ha, średnią głębokość wynoszącą 3,2 m, oraz maksymalną głębokość dochodzącą do 5,2 m. Te informacje są kluczowe dla zrozumienia struktury tego akwenu i tworzenia odpowiednich warunków dla różnorodnych gatunków ryb, co czyni Jezioro Niepruszewskie atrakcyjnym miejscem zarówno dla wędkarzy, jak i osób poszukujących przyjemnego otoczenia do kąpieli.

Jezioro Niepruszewskie – PZW

Jezioro Niepruszewskie jest własnością Okręgów Wodnych Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), a konkretnie Okręgu PZW Poznań. Przynależność do tego związku gwarantuje przestrzeganie standardów, regulacji i umów związanych z zarządzaniem i użytkowaniem tego obszaru wodnego. Właścicielem Jeziora Niepruszewskiego jest zatem Polski Związek Wędkarski, a odpowiedzialność za jego administrowanie i ochronę spoczywa na Okręgu PZW Poznań.

Poprzez przynależność do PZW, Jezioro Niepruszewskie staje się częścią szerszego systemu zarządzania zasobami wodnymi, co przyczynia się do zrównoważonego korzystania z tego obszaru. Porozumienia i regulacje Okręgu PZW Poznań, do których można się odnieść, stanowią ramy dla działań związanych z użytkowaniem jeziora, w tym organizacją zawodów wędkarskich, monitorowaniem jakości wody czy też prowadzeniem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim i Okręgiem PZW Poznań, Jezioro Niepruszewskie korzysta z doświadczenia i wsparcia organizacji zajmującej się ochroną przyrody oraz promocją wędkarstwa. Ta struktura zarządzania sprzyja trwałemu rozwojowi jeziora jako atrakcyjnego miejsca dla miłośników wędkarstwa oraz tych, którzy cenią naturalne piękno tego obszaru wodnego.