Jezioro Zgorzała – informacje, opinie na forum, jak dojechać, zdjęcia, ryby

Jezioro Zgorzała - informacje, opinie na forum, jak dojechać, zdjęcia, ryby

Jezioro, położone na lewej stronie Wisły w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, znajduje się pomiędzy osiedlami Zgorzała nad Jeziorem i Jeziorki Polskie, ograniczone ulicami Trombity, Kórnickiej i Dumki. To obszar na granicy zlewni rzek Jeziorki i Raszynki.

Zgodnie z ustaleniami Programu Ochrony Środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2009-2012, z perspektywą do 2016 roku, to jezioro należy do kategorii jeziora wytopiskowego. Leży na terenie wysoczyzny i jest okresowo zasilane wodami powierzchniowymi. Woda w jeziorze odpływa za pośrednictwem cieku, którego źródłem jest Kanał Jeziorki, odprowadzający wodę z pobliskich pól i dróg. Powierzchnia samego jeziora wynosi 3,2781 hektara, a towarzyszy mu mniejszy zbiornik wodny o powierzchni 0,1246 ha. Razem zajmują obszar około 17 hektarów.

To ważne miejsce dla ochrony środowiska w stolicy Polski, stanowiące przykład jeziora o charakterze wytopiskowym. Jego lokalizacja na wysoczyźnie i sposób zasilania sprawiają, że wymaga szczególnej uwagi, aby zachować jego ekosystem w dobrej kondycji.

Jezioro Zgorzała – informacje

Jezioro Zgorzała w Warszawie to zbiornik wodny, który zmniejszył swoje rozmiary z powodu nadmiernego osuszenia i obniżania się poziomu wód gruntowych. W przeszłości było to największe jezioro w Warszawie, zajmujące obszar około 20 hektarów, co stanowiło echa w porównaniu z Jeziorem Czerniakowskim o powierzchni 14,5694 ha.

Obecnie, w okresie braku opadów, można zauważyć tylko dwa niewielkie oczka wodne w południowo-wschodniej części, która dawniej stanowiła głębszą część jeziora. Na północno-zachodnim obszarze pozostały jedynie dwa małe stawy oraz tereny podmokłe. Resztki Jeziora Zgorzała zostały zasypane gruzem i ziemią pochodzącą z wykopów budowlanych, co wpłynęło na obniżenie jego pojemności retencyjnej.

Problemy związane z odwodnieniem obszaru określanego jako “zielony Ursynów” oraz częste podtopienia, w tym jedno znaczące zdarzenie w 2010 roku, skłoniły właścicieli pobliskich działek do podjęcia działań rekultywacyjnych. W 2012 roku rozpoczęła się ta inicjatywa, oparta na opracowaniu koncepcji z 2011 roku, zatytułowanej “Koncepcja rekultywacji jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”, zleconej przez zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Głównym celem rekultywacji było przywrócenie zbiornikowi wodnemu jego pierwotnego stanu oraz zwiększenie jego pojemności retencyjnej o około 60 000 m³. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 8 291 288,88 zł. Prace obejmowały odtworzenie linii brzegowej, jej umocnienie, oraz pogłębienie jeziora. Planowano także zalesienie obszaru z 260 drzewami i prawie 450 krzewami, a także stworzenie infrastruktury parkowej, w tym ławek, pomostów, placu zabaw i parkingu.

Jezioro Zgorzała – opinie na forum

Opinie na forum dotyczące Jeziora Zgorzała wyrażają ogólną dezaprobatę, chyba że ktoś jest zainteresowany łowieniem karasi na żywca. Jednakże zaznacza się, że taka praktyka może naruszać regulaminy, szczególnie jeśli jest zamierzane przeniesienie złowionego rybka w inne wody, co może wpłynąć negatywnie na ekosystem.

Niestety, z upływem lat staje się coraz trudniejsze znalezienie większych ryb w Jeziorze Zgorzała. W weekendy, całe jezioro jest oblegane przez wędkarzy, którzy wrzucają do swoich koszy nawet najmniejsze rybki, takie jak liny o rozmiarach 15 cm. Szczupak, który kiedyś był popularny, jest teraz prawie całkowicie wyłowiony. Z braku drapieżników zaczęły się rozmnażać karasie o długości 10 cm, których wędkarze nie chcą, a ich liczba szybko rośnie. Co więcej, jezioro jest tak płytkie, że rzadko gdzieś przekracza głębokość 80 cm.

Co gorsza, na Jeziorze Zgorzała nie obowiązują rygorystyczne przepisy i zezwolenia, co przyciąga wielu wędkarzy, w tym obcokrajowców, głównie Ukraińców. Ci ostatni często korzystają z żywcówek i cieszą się nawet z małych złowionych szczupaków o długości 30 cm.

Sprawdź również – Łowisko Mąkolno – informacje, opinie na forum, regulamin, mapa, cennik

W lecie jezioro jest pokryte roślinnością wodną, taką jak rogatek i inne rośliny, co sprawia, że jest to okres nieodpowiedni do spinningu, który jest możliwy tylko od końca maja do końca października. Problemem jest również fakt, że jezioro jest tak płytkie, że w ciągu zaledwie sześciu lat trzcinami zarosło aż 30% jego powierzchni, co stanowi poważny problem.

Podsumowując, opinie na forum nie są zbyt korzystne dla Jeziora Zgorzała. Przeważa negatywna ocena, a jedynym pozytywem wydaje się możliwość łowienia karasi na żywca. Jednak, ze względu na szereg problemów związanych z ekosystemem i intensywnym wędkarstwem, nie jest to miejsce polecane dla miłośników wędkarstwa poszukujących większych ryb.

Jezioro Zgorzała – jak dojechać?

Dojazd z Ursynowa do Jeziora Zgorzała jest stosunkowo szybki, szczególnie, jeśli dysponujemy samochodem. Jednak nasza grupa postanowiła wybrać się na rowerach, wybierając trasę przez malowniczy Las Kabacki. To okazało się trafionym pomysłem na wyprawę, z dala od zgiełku ulic i samochodów.

Niestety, najmniej przyjemnym etapem naszej podróży okazała się ulica Baletowa. To miejsce charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu samochodowego, brakiem wydzielonej ścieżki rowerowej oraz istnieniem jednostronnego chodnika, gdzie co chwilę pojawiają się słupy, co stwarzało niebezpieczne sytuacje podczas jazdy. Przejazd tym odcinkiem okazał się stresujący i niezbyt bezpieczny. Dodatkowo, na tej trasie kursują autobusy linii 715 i 737, co dodaje do natężenia ruchu.

Mimo tych trudności, docierając do Jeziora Zgorzała na rowerach i korzystając z pięknych terenów Lasu Kabackiego, udało się stworzyć wyjątkową i aktywną przygodę. Dla tych, którzy preferują spokojniejszy dojazd, warto rozważyć alternatywne środki transportu lub unikać godzin szczytu na ulicy Baletowej.

Jezioro Zgorzała – zdjęcia

W internecie, zwłaszcza na platformie społecznościowej Facebook, można natknąć się na liczne fotografie Jeziora Zgorzała. To miejsce przyciąga uwagę wielu pasjonatów fotografii, którzy dokumentują jego urodę i atmosferę.

Zdjęcia Jeziora Zgorzała stanowią popularny temat w mediach społecznościowych. Zobaczymy tu uchwycone różne aspekty jeziora, od pięknych krajobrazów i wschodów słońca po szczegóły przyrody i działalność rekreacyjną. To wirtualne albumy oferują widzom możliwość zapoznania się z urokiem tego miejsca, które chociaż wciąż zmaga się z pewnymi wyzwaniami ekologicznymi, wciąż przyciąga miłośników natury i fotografii.

Te zdjęcia stanowią nie tylko piękny zapis Jeziora Zgorzała, ale także inspirację dla tych, którzy chcieliby odwiedzić to miejsce osobiście. To wspaniała forma dzielenia się wrażeniami i promocji przyrodniczego dziedzictwa, które warto docenić i chronić. Dlatego warto przeglądać te fotografie, by poznać różne perspektywy i uroki tego malowniczego jeziora.

Jezioro Zgorzała – ryby

W wodach Jeziora Zgorzała można spotkać różnorodne gatunki ryb, tworzące ciekawy ekosystem. Wśród tych gatunków można wymienić lina, karaś srebrzysty, karaś pospolity, wzdręgę, płoci, sumika karłowatego, krąpa, szczupaka oraz podobno także okonia.

To różnorodne stworzenia wodne tworzą zrównoważony ekosystem w Jeziorze Zgorzała. Wędkarze i miłośnicy przyrody znajdą tu wiele możliwości obserwacji i połowów. Warto podkreślić, że obecność tych gatunków ryb dodaje uroku temu jezioru i przyciąga zarówno doświadczonych wędkarzy, jak i amatorów, którzy chcą cieszyć się spokojem przyrody. Dlatego to miejsce jest atrakcyjnym celem dla wszystkich, którzy pasjonują się rybołówstwem lub po prostu pragną spędzić czas na łonie natury.