Koło łowieckie – co to jest, jak się zapisać, ile kosztuje wpisowe, jakie dokumenty?

Koło łowieckie - co to jest, jak się zapisać, ile kosztuje wpisowe, jakie dokumenty (1)

Każdy z nas ma inne pasje oraz zainteresowania. Nie wszystkie zajęcia, które przynoszą nam przyjemność, możecie wykonywać bez odpowiednich dokumentów, które uprawniają was do przebywania w danym miejscu lub pozwalają wykonywać poszczególne czynności. 

Zajęcia, które są przypisane do wyznaczonej grupy społecznej, pozornie mogą się wydawać szczelnym środowiskiem, do którego jest bardzo ciężko się dostać. Mówimy, że pozornie, ponieważ po sprawdzeniu wszystkich wytycznych może się okazać, że procedura uprawniająca nas do dołączenia wcale nie jest taka skomplikowania oraz zawiła. 

Tak jest w przypadku przynależności do koła łowieckiego. Nie wszyscy nawet wiedzą co to jest koło łowieckie, o co w nim chodzi oraz jakie czynności są wykonywane podczas spotkań członków koła łowieckiego. Dla ułatwienia specjalnie dla was w poniższym artykule przedstawiamy, co to jest koło łowieckie, jaka jest forma prawna koła łowieckiego, sprawdzamy, gdzie są zarejestrowane koła łowieckie, jak można się zapisać do koła łowieckiego, jakie dokumenty będziecie potrzebowali, aby stać się członkiem koła łowieckiego. Zdradzamy, ile kosztuje wpisowe do koła łowieckiego. Na te i wszystkie pozostałe pytania znajdziesz odpowiedź w dalszej części wpisu.

Koło łowieckie – co to jest?

Każdy człowiek pewnie choć raz słyszał o nielegalnym kłusownictwie oraz o interwencjach przeprowadzanych przez straż leśną. Takie czynności są dosyć często prowadzone, ponieważ niektórzy ludzie nie mają w sobie moralnych zasad oraz nie zamierzają respektować odgórnie ustalonych zasad. Polowanie na zwierzynę leśną jest regulowane specjalnymi ustawami oraz prawami, które jasno wskazują, kiedy oraz w jaki sposób możecie polować. Wnyki są spotykane w lasach nawet przez przypadkowe osoby, w takich sytuacja zawsze trzeba powiadomić leśniczego, ponieważ właściciel tego urządzenia z pewnością nie ma dobrych zamiarów wobec zwierzyny i jest to nielegalne. 

Koło łowieckie jest ugrupowaniem, które w sposób legalny oraz zgodny z przepisami może prowadzić wyłapywanie zwierząt leśnych. Wszyscy członkowie koła łowieckiego znają obowiązujące przepisy, które przestrzegają oraz dbają o respektowanie prawa przez innych. Przynależący myśliwi do danego koła łowieckiego mogą prowadzić działania łowieckie na określonym terenie. 

Myśliwi, którzy przynależą do koła łowieckiego, mają określone dla swojego stowarzyszenia obszary leśne, które dzierżawią od Polskiego Związku Łowieckiego. To właśnie ten organ nadzoruje oraz kontroluje wszystkie działanie koła łowieckiego. 

Koła łowieckie posiadają określoną jednostkę prawną, dlatego przebywając w lesie, jeżeli osoby przynależące do koła łowieckiego poproszą was o okazanie zawartości waszych plecaków czy toreb macie obowiązek spełnić ich żądania. 

Sprawdź również – Legitymacja członkowska PZW – czym jest, jak zrobić, zniżki dla emerytów, opłaty

Koło łowieckie – jaka forma prawna?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, koło łowieckie jest komórką podległą pod Polski Związek Łowiecki, dlatego wiele osób pyta, jaka jest forma prawna koła łowieckiego. Pozwolenia na polowania oraz legitymowanie innych użytkowników lasów musi być regulowane specjalnymi przepisami. 

Koło łowieckie na mocy przepisów art. 33 ustawy z dnia 13 października 1995 roku zostało objęte formą prawną osobowości prawnej i pełnią funkcję podstawowej komórki organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego. 

Gdzie są zarejestrowane koła łowieckie?

Koła łowieckie jako organ podległy pod Polski Związek Łowiecki muszą być zarejestrowane. Pytanie zainteresowanych osób skierowane jest na miejsce, gdzie są zarejestrowane koła łowieckie. 

Otóż każde koło łowieckie jest podległe pod rejonizację, czyli właściwą komórkę do regulowania spraw rolnictwa oraz leśnictwa powiatowej, miejskiej lub gminnej rady narodowej. 

Koło łowieckie – jak się zapisać?

Polowania oraz bycie myśliwym może zainteresować szerszą grupę ludzi, tutaj nie chodzi tylko o wyłapywanie dzikiej zwierzyny, ale także o poszerzenie swojej wiedzy. Osoby, które przeglądają różnego rodzaju wpisy polujących ludzi, zastanawiają się nad tym, jak się zapisać do koła łowieckiego. 

Czynności umożliwiające zapisanie się do koła łowieckiego nie są skomplikowane, musicie spełnić kilka ważnych warunków, każdy kandydat musi zawierać moralne i etyczne cechy, żaden potencjalny myśliwy nie może mieć żadnej rysy na swoim imieniu związanej z łamaniem praw spisanych w kodeksie prawa łowieckiego oraz kodeksu karnego. 

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do najbliższego koło łowieckiego i zgłoszenie chęci przystąpienia. Wtedy zostaje uruchomiona procedura związana z odbyciem stażu, który trwa dwa miesiące. W tym czasie młody myśliwy poznaje wszystkie prawa oraz obowiązki, uczy się technik polowania oraz ochrony leśnych zwierząt. Po odbytym stażu kandydat przystępuje do egzaminu, który pozwoli na uczestnictwo w polowaniach oraz czynny udział we wszystkich pracach związanych z dbaniem o porządek w lasach. 

Jakie dokumenty do koła łowieckiego?

Przede wszystkim nie ważne o jakiej organizacji tutaj mowa, czy to PZW, czy koło łowieckie, istotną kwestią w każdej z nich jest dokumentacja. Przed rozpoczęciem stażu, będąc w kole łowieckim, musicie okazać kilka dokumentów, które pozwolą na legalne zapisanie się do związku. Zanim podejmiecie czynności formalne, musicie przygotować zaświadczenie o niekaralności, o pełnoletności oraz potwierdzenie polskiego obywatelstwa.

Ile kosztuje wpisowe do koła łowieckiego?

Przed udaniem się do koła łowieckiego wielu potencjalnych kandydatów sprawdza, ile kosztuje wpisowe do koła łowieckiego, ponieważ takie kwestie warto sprawdzić wcześniej. Koszt związany ze wpisowym do koła łowieckiego nie jest najniższy, dlatego nie wszyscy się zdecydują na taki krok. 

Po zdanym egzaminie, składając deklaracje, wpisowe do koła łowieckiego wynosi 900 złotych.