Okres i wymiar ochronny węgorza europejskiego w 2023 PZW

Okres i wymiar ochronny węgorza europejskiego w 2023 PZW

Podczas łowienia ryb na łowiskach Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) istnieją określone wymiary i okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb. Wymiary ochronne określają minimalną długość ryby, od początku jej głowy do najdalszego punktu na płetwie ogonowej, która musi zostać zachowana, aby umożliwić rybie wzrost i rozwój. To wymaganie jest uregulowane przez przepisy prawa.

Przed 31 grudnia 2019 roku Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, uchwalony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, określał wymiary ochronne dla ryb w Polsce. Jednak od 1 stycznia 2020 roku wymiary ochronne i okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb są określone w Zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką, wydawanych w poszczególnych okręgach.

Przepisy zezwolenia są uchwalane przez władze konkretnego okręgu PZW i są zobowiązane do przestrzegania wymiarów ochronnych określonych przez akty prawne – ustawy i rozporządzenia. W każdym przypadku wymiar dla danego gatunku ryby nie może być niższy niż ten określony przez przepisy aktów prawnych.

Jeśli ryba złapana na wodach PZW jest poniżej wymiaru ochronnego, wędkarz jest zobowiązany do niezwłocznego wypuszczenia ryby do wody, aby umożliwić jej dalszy wzrost i rozwój. Tylko po osiągnięciu minimalnego wymiaru ochronnego ryba może zostać ponownie złapana przez wędkarza.

Ważne jest, aby wędkarze przestrzegali wymiarów i okresów ochronnych dla poszczególnych gatunków ryb, aby pomóc w zachowaniu ekosystemu wodnego i zapewnić zrównoważony rozwój populacji ryb. Złamanie wymiarów i okresów ochronnych grozi karą administracyjną i utratą prawa do wędkowania.

Sprawdź również – Sandacz okres ochronny 2022 i 2023 – wody morskie, Holandia, ile sandaczy można zabrać?

Okres ochronny węgorza w Polsce 2021, 2022, 2023

Zgodnie z rozporządzeniem, wymiar ochronny dla węgorza w Polsce wynosi 40 cm. Od 1 stycznia 2020 roku każdy okręg Polskiego Związku Wędkarskiego może ustalać własne wymiary i okresy ochronne dla tej ryby. Wymiar i okres ochronny dla węgorza w danym okręgu PZW określają przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

Aby poznać dokładne wymiary i okresy ochronne dla węgorza w danym łowisku, należy skonsultować się z odpowiednim regulaminem danego okręgu PZW. Warto pamiętać, że wymiary i okresy ochronne dla węgorza nie mogą być niższe niż określone przepisami prawa.

Co do okresów ochronnych dla węgorza w Polsce w latach 2021, 2022 i 2023, należy sprawdzić aktualny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w danym okręgu PZW. Okresy ochronne dla tej ryby mogą się różnić w zależności od okręgu oraz stanu wód, dlatego ważne jest, aby wędkarze zawsze dokładnie zapoznawali się z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem połowów.

Okres ochronny węgorza europejskiego

Węgorz europejski to gatunek ryby występujący zarówno w wodach morskich, jak i słodkich. Obecnie obowiązujący wymiar ochronny dla węgorza europejskiego wynosi 50 cm na wodach morskich i słodkich, a 60 cm na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego. W ramach limitu połowu na dobę, można złowić maksymalnie dwie sztuki tej ryby.

W Polsce obowiązuje okres ochronny dla węgorza europejskiego, który trwa od 1 grudnia do 31 marca. W tym czasie połów węgorza jest zabroniony, aby umożliwić rybie rozmnażanie oraz zapewnić ochronę dla młodych osobników.

Warto jednak pamiętać, że wymiary, limity połowu i okresy ochronne dla węgorza europejskiego mogą się różnić w zależności od kraju i regionu, w którym połów jest prowadzony. Dlatego też przed rozpoczęciem połowów, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tej ryby w danym miejscu.

Sprawdź również – Wymiar i okres ochronny szczupaka w Polsce w 2022, 2023 

Wymiar ochronny węgorza

Zgodnie z rozporządzeniem, wymiar ochronny dla węgorza wynosi 40 cm. Jednakże, od 1 stycznia 2020 r. każdy okręg Polskiego Związku Wędkarskiego może ustalić własny okres ochronny oraz szczegółowy wymiar ochronny dla węgorza, który obowiązuje na łowiskach w jego jurysdykcji. W przypadku węgorza europejskiego, wymiar ochronny na wodach morskich i słodkich wynosi pięćdziesiąt centymetrów, a na wodach PZW sześćdziesiąt centymetrów. Co więcej, limit połowu na dobę to dwie sztuki, a okres ochronny trwa od 1 grudnia do 31 marca.

W przypadku wzdręgi, wymiar ochronny wynosi 15 cm i nie ma regulacji w zakresie okresu ochronnego. Oznacza to, że każda wzdręga poniżej tego wymiaru musi zostać niezwłocznie wypuszczona do wody, aby mogła dorosnąć i być złowiona w przyszłości, gdy osiągnie wymagany wymiar.