Tarło suma – w rzece i w stawie, kiedy i jak wygląda?

Tarło suma - w rzece i w stawie, kiedy i jak wygląda (3)

Sum pospolity, znany również jako sum europejski, to największa ryba z rodziny sumowatych, którą można złowić w wodach Europy Środkowej i Wschodniej. Preferuje on ciepłe wody, takie jak duże rzeki, jeziora i zbiorniki zaporowe, i często występuje w okolicach ujść rzek do morza. Sum jest popularnym celem łowienia w krajach takich jak Francja, Włochy i Hiszpania, a rzeka Ebro jest szczególnie popularnym miejscem dla miłośników rekordowych sum. Choć sumy są rybami samotnymi, mniejsze osobniki mogą tworzyć stada. Sumy preferują miękkie dno rzek i zazwyczaj przebywają w swoich kryjówkach w ciągu dnia. Aktywnie żerują po zmroku, wychodząc na płytsze wody w poszukiwaniu pożywienia. Duże osobniki są zazwyczaj samotnikami, a mniejsze sumy mogą tworzyć grupy. Sumy nie lubią zimnych wód, co oznacza, że trudno ich spotkać w krajach skandynawskich.

Sprawdź również – Tarło szczupaka – jak wygląda, ile trwa i kiedy jest?

Jak wygląda tarło suma?

Tarło suma, czyli składanie przez niego ikry, ma miejsce przede wszystkim w czerwcu, a czasami także w lipcu, kiedy temperatura wody osiąga optymalny poziom około 19-20 stopni. W tym okresie idealnym miejscem na tarło dla sum są mocno porośnięte płycizny, na których ryba może złożyć swoją ikrę. Podczas tarła samiec zaczepia samicę za płetwę odbytową i trzyma ją w tej pozycji, a następnie uwalnia plemniki, które zapładniają jaja składane przez samicę. Składanie ikry odbywa się w sposób chaotyczny i trwa około dwóch dni, podczas których samica może złożyć nawet kilka tysięcy jaj. Po złożeniu ikrę, samiec i samica opuszczają miejsce tarła i wracają do swoich kryjówek. Ikra zostaje przyczepiona do roślinności, gdzie się rozwija, a po około 5 dniach wylęgają się z niej larwy. Tarło suma jest więc ważnym wydarzeniem w życiu tej ryby, gdyż umożliwia jej rozmnażanie i zapewnienie przyszłych pokoleń.

Tarło suma – kiedy?

Tarło suma odbywa się zazwyczaj między majem a lipcem, w temperaturze wody nie niższej niż 20°C. Ryby te preferują zarośnięte płycizny, na których samice budują swoje gniazda tarliskowe. W okresie tarła samice składają około pół miliona ziaren ikry, które są pilnowane przez samców. Ikra przyczepiana jest do podłoża, które zostało uprzednio oczyszczone z roślinności. Po 3-4 dniach następuje wylęg, z którego wykluwają się larwy. Tarło to bardzo ważny moment w życiu suma, ponieważ umożliwia mu rozmnażanie i przekazywanie swoich genów kolejnym pokoleniom. Warto jednak pamiętać, że tarło sumów zależy nie tylko od temperatury wody, ale także od innych czynników, takich jak np. poziom wody, rodzaj podłoża czy dostępność pożywienia.

Tarło suma w rzece

Tarło suma w rzece odbywa się zwykle w czerwcu lub lipcu, kiedy temperatura wody wynosi około 19-20 stopni Celsjusza. W tym czasie samice składają około 500 tysięcy ziaren ikry, której pilnuje samiec. Aby złożyć ikrę, samica buduje na oczyszczonym z roślin podłożu prymitywne gniazdo. Sumy wybierają do tarła zarośnięte płycizny, gdzie mogą złożyć jaja na roślinności.

Miejsce, w którym sumy składają ikry, jest ważne dla przetrwania gatunku, ponieważ zbyt płytkie lub zbyt głębokie wody nie są odpowiednie do tarła. Na tarliskach samiec czuwa nad jajami, chroniąc je przed drapieżnikami, a także dostarczając im tlen poprzez wywiewanie wody przy użyciu płetw. Po około 3-4 dniach z jaj wylęgają się larwy, które potrzebują czasu na rozwój przed opuszczeniem tarliska i rozpoczęciem samodzielnego życia.

Sprawdź również – Tarło okonia – jak wygląda, kiedy jest i jaka jest potrzebna temperatura wody?

Tarło suma w stawie

Podczas tarła sumy przemieszczają się po stawie w poszukiwaniu idealnego miejsca na składanie ikr. To zwykle są mocno porośnięte obszary, gdzie ryby mogą złożyć jaja na roślinności w bliskości dna. Sumy są rybami terytorialnymi, dlatego też samce patrolują swoje terytorium, chroniąc je przed intruzami i pilnując, by żadna inna ryba nie usiłowała składać ikry na ich obszarze.

Podczas tarła samce intensywnie walczą o samicę, co jest charakterystycznym zachowaniem dla ryb sumowatych. W czasie tarła samice mogą składać ikrę na kilku różnych miejscach w stawie, co zwiększa szansę na przeżycie potomstwa. Samiec sumy opiekuje się składaną ikrą, chroniąc ją przed drapieżnikami i zapewniając odpowiednią cyrkulację wody, co jest niezbędne do jej właściwego rozwijania się.